gotika

V roce 1999 jsme začali prezentovat gotické rauty, večeře a slavnosti na základě  našich zkušeností z oboru archeologie,
která je naším koníčkem. Společně s doc. PhDr. Rudolfem Krajícem CSc. jsme vytvořili věrnou kopii gotického rautu.

Jídlo a nápoje se podávají do dobové keramiky, tzv. polokameniny,
která je replikou vykopávek u bechyňského zámku.